Substansi

Ingin jadi wartawan, nyasar jadi guru

Dandanggula

Leave a comment

Ingsun ngidung rumeksa ing wengi

Teguh ayu luputa ing lara

Kang luput bilahi kabeh

Jim setan datan purun

Paneluhan tan ana wani

Miwah panggawe ala

Gunane wong luput

Agni temahan tirta

Maling arda tan ana ngaraha mami

Guna dudu pan sirna

Sakehing lara pan samya bali

Kehing ama tan samya miruda

Welas asih pandulune

Sakehing braja luput

Kadya kapuk tibanireki

Saliring wisa tawa

Satru kodra nutut

Kayu angker lemah sangar

Suhing landak guwane wong lemah miring

Dadya pakipon merak

Advertisement

Author: Rully Cahyono

Pengajar yang terus belajar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s